Hot Job

[855] QC Tester

QC, tester, Mobile app,...

Salary: VND 14 mil - 18 mil
Type: Full-time

Ho Chi Minh (Quận Bình Tân)

Please send your CV to tuphan@jobseeker.vn
Or using Apply button below
Thank you!

↩ Back

Description

 • Tham gia thảo luận, thu thập yêu cầu nghiệp vụ từ khách hàng, hỗ trợ phân tích và xây dựng tài liệu thiết kế giải pháp.
 • Tham gia các giai đoạn phát triển dự án: lập kế hoạch, thiết kế, phát triển, kiểm thử,phát hành và vận hành chính thức


 • Tham gia xây dựng kế hoạch kiểm thử (test plan) toàn bộ dự án phát triển ứng dụng di động (Mobile App) và giám sát tiến độ thực hiện kiểm thử.
 • Xây dựng, thực hiện các test case dựa trên tài liệu thiết kế của dự án, đảm bảo các chức năng của dự án được triển khai hoàn chỉnh.
 • Xây dựng các tài liệu quy trình vận hành ứng dụng di động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty


 • Tư vấn và hỗ trợ các thành viên trong dự án, và khách hàng về các nghiệp vụ, chứcnăng của dự án.
 • Báo cáo trực tiếp cho Quản Trị Dự Án (Project Manager)

Requirements


 • Tốt nghiệp Đại Học/Cao Đẳng chuyên ngành CNTT
 • Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm kiểm thử phần mềm: Mobile App, Web App
 • Có kinh nghiệm tốt về xây dựng test plan, test case, test report
 • Có kinh nghiệm tốt về lập kế hoạch, giám sát và báo cáo tiến độ triển khai
 • Có kinh nghiệm về các mô hình quản lý dự án: Agile, Scrum, Kanban, Waterfall
 • Có kỹ năng tổng hợp và phân tích yêu cầu
 • Có kỹ năng tốt về giải quyết vấn đề, viết tài liệu và thuyết trình


Salary

VND 14 mil - 18 mil

Location

Ho Chi Minh
Quận Bình Tân

Employment Type

Full-time

How to apply

Please send your CV to tuphan@jobseeker.vn
Or using Apply button below
Thank you!