Hot Job

[836] Senior Front End Developer

Front end, Javascript, ...

Salary: $1000 - $1300
Type: Full-time

Ha Noi (Quận Thanh Xuân)

Please send your CV to tuphan@jobseeker.vn
Or using Apply button below
Thank you!

↩ Back

Description

 • Thực hiện các công việc liên quan đến Web Frontend Development sử dụng các công nghệ frontend như JS/JQuery/HTML/CSS và các framework frontend khác.
 • Đào tạo kỹ năng lập trình front-end cho những thành viên khác.
 • Nghiên cứu, đề xuất áp dụng những công nghệ front-end mới vào trong công việc của dự án.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý dự án.

Requirements

 • Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm lập trình front-end, 
 • Có kinh nghiệm làm việc với các WebAPI như Canvas, SVG, WebGL, Notification, Service Worker.
 • Biết sử dụng các framework trên Javascript.
 • Có kinh nghiệm làm việc với JQuery/JSON/ReactJS/VueJS.
 • Kinh nghiệm HTML, CSS.
 • Nắm sâu về các cơ chế Render của Browser, hiểu cách tối ưu cho việc render website.
 • Có kiến thức chuyên sâu về các filter, transform, animation trong CSS và HTML, áp dụng 2D, 3D của CSS vào trong ứng dụng thực tế của website.
 • Có thể đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh.

Salary

$1000 - $1300

Location

Ha Noi
Quận Thanh Xuân

Employment Type

Full-time

How to apply

Please send your CV to tuphan@jobseeker.vn
Or using Apply button below
Thank you!