[1187] Junior 3D Character Artist

Games

Salary: $500 - $800
Type: Full-time

Ha Noi (Thanh Xuan Dist.)

Please send your CV to tuphan@jobseeker.vn
Or using Apply button below
Thank you!

↩ Back

Description

  • Dựng 3D cho character, monster và weapon cho ActionRPG game.
  • Đọc và phân tích trên bản concept design
  • Lên phương án model cùng với concept artist để đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật để rig, animation.vfx
  • Sculpt, Retopo, Texture.

Requirements

  • Theo học các trường chuyên ngành Mỹ thuật và Kiến Trúc. Đã có kiến thức cơ bản ( màu sắc , hình khối, ánh sáng, bố cục .)
  • Sử dụng các phần mềm chung của team: Unity, Git, Zbrush, Blender, Maya, Substance, 3dcoat, Photoshop
  • Hiểu biết về các rendering model thường dùng cho game : PBR, Stylized
  • Sử dụng được 1 trong các phần mềm 3D là 1 lợi thế (Maya, Blender, 3DSMax…)
  • Tiếng Anh cơ bản (giao tiếp tốt là lợi thế).

Salary

$500 - $800

Location

Ha Noi
Thanh Xuan Dist.

Employment Type

Full-time

How to apply

Please send your CV to tuphan@jobseeker.vn
Or using Apply button below
Thank you!