[1147] C++/C# Developer

C# C++

Salary: $900 - $1300
Type: Full-time

Ha Noi (Ha Nam)

Please send your CV to tuphan@jobseeker.vn
Or using Apply button below
Thank you!

↩ Back

Description

  • Bảo trì phần mềm đo lường tự động.
  • Xử lý lỗi phát sinh trên line sản xuất liên quan tới phần mềm đo lường tự động.
  • Cập nhật thêm chức năng mới, bản sửa lỗi bảo trì cho phần mềm.
  • Lập trình mới phần mềm phục vụ cho việc tự động hóa sản xuất.

Requirements

  • Có kinh nghiệm về lập trình C++ (MFC).
  • Có kinh nghiệm lập trình JavaScript (ReactJs), C# (Winform, wpf, WCF)
  • Hiểu biết các giao thức như: Http, TCP/IP, VISA, Modbus, giao tiếp với máy phân tích mạng.
  • Tốt nghiệp cao đẳng các ngành liên quan.

Salary

$900 - $1300

Location

Ha Noi
Ha Nam

Employment Type

Full-time

How to apply

Please send your CV to tuphan@jobseeker.vn
Or using Apply button below
Thank you!