[1072] Back End Developer

AWS, Java, Spring

Salary: $800 - $1300
Type: Full-time

Ho Chi Minh (Dist 1)

Please send your CV to tuphan@jobseeker.vn
Or using Apply button below
Thank you!

↩ Back

Description

 • Phát triển các dự án web, ứng dụng … với vai trò back-end;
 • Phối hợp BA, UI/UX Designer, QC;
 • Đảm bảo các tiêu chuẩn bảo mật và mã hóa;
 • Tuân thủ tiêu chuẩn nhận dạng thương hiệu Công ty và hệ thống thiết kế chuẩn.

Requirements

 • Có ít nhất 2-4 năm kinh nghiệm làm back end;
 • Có kinh nghiệm tham gia ít nhất 1 dự án lớn (team làm việc lớn hơn 5 người);
 • Có kinh nghiệm Java, Spring Framework;
 • Có kinh nghiệm JPA/Hibernate/MyBatis

 

 • Có kinh nghiệm với database: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, ElasticSearch;
 • Có kinh nghiệm với Kafka, Redis;
 • APIs: Restful, Microservices;

 

 • Cloud service: AWS;
 • SOLID, OOP, Design pattern, Multiple Thread
 • Có kinh nghiệm GIT, Jira;
 • Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh;

Salary

$800 - $1300

Location

Ho Chi Minh
Dist 1

Employment Type

Full-time

How to apply

Please send your CV to tuphan@jobseeker.vn
Or using Apply button below
Thank you!