[1071] Front End Developer

AngularJS, JavaScript, ReactJS

Salary: $800 - $2500
Type: Full-time

Ho Chi Minh (Tan Binh Dist)

Please send your CV to tuphan@jobseeker.vn
Or using Apply button below
Thank you!

↩ Back

Description

 • Phát triển các dự án web, ứng dụng … với vai trò front-end;
 • Phối hợp BA, UI/UX Designer, QC;
 • Đảm bảo các tiêu chuẩn bảo mật và mã hóa;
 • Tuân thủ tiêu chuẩn nhận dạng thương hiệu Công ty và hệ thống thiết kế chuẩn.

Requirements

 • Có 3+ năm kinh nghiệm thực tế về phát triển web/giao diện người dùng trong môi trường chuyên nghiệp làm việc với một số frameworks hoặc
 • Libraries (Angular, React).
 • Có kinh nghiệm tham gia ít nhất 1 dự án lớn (team làm việc lớn hơn 5 người);
 • Có kinh nghiệm Javascript (ES6).
 • Có kiến thức với TypeScript.
 • Có kinh nghiệm WebComponent.
 • Có kinh nghiệm với Responsive Design.
 • Có kinh nghiệm với React Hooks.
 • Có kinh nghiệm với styped-components.
 • Có kinh nghiệm với Design Systems.
 • Thành thạo xây dựng HTML5/CSS3/Javascript dựa trên thiết kế từ designer (dùng figma, adobe xd, photoshop…) đảm bảo layout website trên nhiều trình duyệt và thiết bị khác nhau.
 • Có kinh nghiệm sử dụng công cụ CSS , HTML, Automation Build Tools….
 • Có kinh nghiệm với API integration.
 • Có kinh nghiệm GIT, Jira.
 • Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.

Salary

$800 - $2500

Location

Ho Chi Minh
Tan Binh Dist

Employment Type

Full-time

How to apply

Please send your CV to tuphan@jobseeker.vn
Or using Apply button below
Thank you!