[1064] WordPress Developer

MySQL, PHP, Wordpress

Salary: $700 - $1000
Type: Full-time

Ha Noi (Dong Da Dist.)

Please send your CV to tuphan@jobseeker.vn
Or using Apply button below
Thank you!

↩ Back

Description

 • Tham gia phát triển & tối ưu vào E-Commerce WordPress websites, tập trung vào Woocommerce.

 • Phát triển các plugin, app, tool, … phục vụ cho các Woocommerce stores

 • Tối ưu, phát triển, sửa đổi giao diện/module/tính năng web giúp tăng trải nghiệm Khách hàng.

 • Phối hợp với các phòng ban liên quan, đặc biệt là Product & Marketing để thực hiện tốt các mục tiêu kinh doanh.

 • Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của cấp trên và các phòng ban.

Requirements

 • Ưu tiên có kinh nghiệm lập trình web PHP hoặc WordPress 2 năm trở lên.

 • Sử dụng được PHP, MySQL, HTML/CSS, Bootstrap, web responsive và jquery.

 • Hiểu rõ cấu trúc template cơ bản, hooks trong wordpress.

 • Có thể viết Module, Plugin tùy biến.

 • Nắm rõ được quá trình phát triển web (thiết kế, phát triển, thực thi).

 • Có khả năng debug, optimize source code.

 • Có kinh nghiệm sử dụng GIT là một lợi thế.

 • Chủ động, sáng tạo và có trách nhiệm trong công việc.

 • Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm.

Salary

$700 - $1000

Location

Ha Noi
Dong Da Dist.

Employment Type

Full-time

How to apply

Please send your CV to tuphan@jobseeker.vn
Or using Apply button below
Thank you!